Even wegdromen  

 

   SPECIAL EFFECTS

Ruiters-AVERBODE-GERHAGEN TESSENDERLO

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                                         Meer  foto's 

 

 

OUDE RECEPTEN

 

Wafels en pannenkoeken

 

Klik op de foto

 

EINDWERK FOTOGRAFIE 2015

GEKOZEN ONDERWERP MIST.

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                              

  Meer foto's mist

Photography by

Kathy Carremans

Elke foto, ontwerp en show op deze site zijn eigendom van

Jeannine Verdickt

 en

Kathy Carremans.

Geen enkele weergave mag men copiëren of downloaden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Dit is geen commerciële website.

 

Voor inlichtingen zie pagina CONTACT. 

Each picture, design and show on this site is property of

Jeannine Verdickt

and

Kathy Carremans.

It's forbidden to copy or download any show or picture for commercial purposes without written permission of the owner.

A PHOTOGRAPHER IN TRAINING

NATUUR 2015

Een rups knabbelend aan een groen blad.

"Het Vinne" ZOUTLEEUW

HET VINNE

In een laagte in het beekdal van de Kleine Gete blinkt het grootste natuurlijk meer van Vlaanderen. In het voorjaar wordt de sfeer hier bepaalt door de gezellige drukte van een kokmeeuwkolonie.


Vanaf 1841 werd het meer drooggelegd door een pomp en werd ongeveer 100 ha grond vrijgemaakt voor akkerbouw en veeteelt. Rond 1930 werd het gebied bebost met canadapopulieren waarvan de NV Union Allumetiéres uit Geeraardsbergen gebruik maakte  voor haar lucifersproductie. In 1974 kocht de provincie Brabant het 95 ha grote Vinne om het uit te bouwen tot een domein voor natuurgerichte recreatie. In 2004 besloot de provincie Vlaams- Brabant het drooggelegde meer te herstellen: de pompen werden stilgelegd.

Het gebied werd omgetoverd tot het grootse natuurlijke binnenmeer van Vlaanderen. Het open water met moerasbegroeing vormt een nieuwe thuis voor vogels en insecten.

Wandelen op het water/ 2 mei 2015

Twee grauwe ganzen  die naar een meer stappen.
Grauwe gans
Twee grote Canadese gansen zittend in het gras.
Grote Canadese gans

GROTE CANADESE GANS:

Branta canadensis-Genus Branta. Dit genus bevat veel soorten die voornamelijk zwarte veren hebben, zwarte kop en zwarte lange hals. Typisch voor deze soort zwarte gans is de witte  band van de keel tot over de wangen. De zwarte hals gaat over in een witachtige borst. Dit in tegenstelling tot de soorten van het genus ANSER.

Het verenkleed is bij beide geslachten gelijk. De lichaamslengte bedraagt 55 tot 100 cm. Het gewicht 3 tot 3 kg.


De herbivore vogels overnachten op het water en eten overdag, zowel op het water als op het land. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit grassen, zaden en graan. Ook dierlijk voedsel staat op het menu.

Het vrouwtje legt 4 tot 8 witte eieren die 30 dagen worden bebroed.

De grote Canadese gans is een exoot in Europa. In Nederland waren er al in 1951 broedgevallen. Tot in de jaren 1980 werden deze dieren afgeschoten. Na 1987 werd dit niet meer gedaan.

Tussen 1987 en 1997 steeg het aantal broedparen van 100 naar 250. Volgens door SOVON gecoördineerde tellingen van de grote Canadese gans tussen 1981 en 2006 nam het aantal met 27% per jaar toe . In 2006-20.000 .

De Bourgoyen-Ossemeersen is een natuurreservaat in het Belgische Gent. Het gebied ligt grotendeels in de deelgemeente Mariakerke en beslaat 230 hectaren.

Het reservaat is een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor vogels. Het is sinds 1978 beschermd als landschap. 

GRAUWE GANS:

De grauwe gans is een grote grijze watervogel met roze poten. Hij heeft zwarte vlekjes op de buik. De kop is lichtgrijs, de voorvleugel grijswit. De snavel kan roze(oostelijke ondersoort, Anser anser rubirostris) of oranje(westelijke ondersoort,Anser anser anser) zijn.

Het is een herbivoor. Het is een zogenaamde deeltrekker. Sommige vogels blijven in het broedgebied en in Nederland komen 's winters grauwe ganzen uit Noord-Europa.

De lichaamslengte bedraagt 75 tot 90 cm. Het gewicht 3 tot 4 kg.

Tijdens de rui, waarin hij niet kan vliegen, zoekt de gans een goed heenkomen in rietlanden. Ze kunnen dan zoveel riet(vooral de wortelstokken)consumeren dat de verlanding door riet wordt tegengegaan.

De Oostvaardersplassen waren in eerste instantie vooral gedacht als ganzenreservaat.
In het Verdronken Land Van Saeftingen foerageren 's winters jaarlijks tienduizenden

ganzen op de knobbeltjes van zeebies. Hierdoor worden monotone zeebiesvegetatie terug gezet in de successie en maken zij(tijdelijk)plaats voor soortenrijkere vegetatie.

Rond 1910 is de gans als broedvogel in de Benelux uitgestorven. In de periode 1910 tot 1950 waren alleen incidentieel broedgevallen. Nadien begon de grauwe gans ook te broeden in Nederlandse riviergebieden en in Vlaanderen (het Zwin) en geleidelijk op steeds meer geschikte plaatsen.

Rond 1975 waren er in Nederland al 100 tot 150 broedparen.

In 1990 1.250 paar. Daarna bleef de populatie groeien, sinds 2000 zelfs met 19%.

De gemiddelde  aantal overwinteraars in 2000 was 50.000 exemplaren. In november 2010 - 487.000.

 

Grauwe gans
Grauwe gans

SCHULENSMEER

12-4-2015                                                                                                                                                             Click to enlarge

Kuikens van de Grauwe Gans
Kuikens van de Grauwe Gans
The exercise is done
The exercise is done

BIESBOSCH/NEDERLAND

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

MELDERTSCHULENSMEER


NATUUR 2015

SCHULENSMEER