Even wegdromen  

 

   SPECIAL EFFECTS

Ruiters-AVERBODE-GERHAGEN TESSENDERLO

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                                         Meer  foto's 

 

 

OUDE RECEPTEN

 

Wafels en pannenkoeken

 

Klik op de foto

 

EINDWERK FOTOGRAFIE 2015

GEKOZEN ONDERWERP MIST.

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                              

  Meer foto's mist

Photography by

Kathy Carremans

Elke foto, ontwerp en show op deze site zijn eigendom van

Jeannine Verdickt

 en

Kathy Carremans.

Geen enkele weergave mag men copiëren of downloaden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Dit is geen commerciële website.

 

Voor inlichtingen zie pagina CONTACT. 

Each picture, design and show on this site is property of

Jeannine Verdickt

and

Kathy Carremans.

It's forbidden to copy or download any show or picture for commercial purposes without written permission of the owner.

VOOR EEN VLOTTE VERTONING:

 

klik op PLAY en daarna op pauze. Laat de Play Bar vullen tot de helft (internetverbinding) klik daarna opnieuw op PLAY.

 

 

FOR A SMOOTH DISPLAY OF THE SHOW:

Click on PLAY and then pause. Let the PLAY-BAR run for a while (internetconnection) and click again on PLAY.

PART 15 - 1949-1952 Familie Gielen-Duts/Trouwfeest Louis Beets met José Schepers

TIME 12 MIN.05 SEC.

1951

 

Met kerstmis werd er voor de eerste maal een middernachtmis gezongen, die ontzagelijk veel volk lokte van heinde en verre.

Een buitengewone indruk: bruidjes in het wit gevolgd door priesters brachten van aan de kerkdeur het kindje Jezus naar de kribbe terwijl zij het ADESTE FIDELES zongen. Het was indrukwekkend!

 

Deze teksten zijn overgenomen zoals ze destijds zijn genoteerd. De teksten die in het latijn waren opgeschreven zijn vertaald door Frans Van Thienen. 

 

Voor meerdere uitleg hieronder: tekstinformatie van Jos Deygers.

Een sfeerbeeld 

mijnwerkersbrankardiers op bedevaart in Lourdes 1951
Mijnwerkersbrankardiers-bedevaart Lourdes 1951
Mijnwerkersbrankardiers-bedevaart Lourdes 1952
Mijnwerkersbrankardiers-bedevaart Lourdes 1952
Mijnwerkersbrancardiers-bedevaart lourdes 1953
Mijnwerkersbrancardiers-bedevaart lourdes 1953

Om de foto te vergroten: één klik.

Foto's verkregen door toedoen van Jos Deygers.

Namen op onderstaande foto's zijn voorlopig onder voorbehoud. 

1/1951 Namen onder voorbehoud
1/1951 Namen onder voorbehoud
2/1951 Namen onder voorbehoud
2/1951 Namen onder voorbehoud
3/1951 Namen onder voorbehoud
3/1951 Namen onder voorbehoud

1/1952 Namen onder voorbehoud
1/1952 Namen onder voorbehoud
2/1952 Namen onder voorbehoud
2/1952 Namen onder voorbehoud
3/1952 Namen onder voorbehoud
3/1952 Namen onder voorbehoud

4/1952 Namen onder voorbehoud
4/1952 Namen onder voorbehoud
5/1952 Namen onder voorbehoud
5/1952 Namen onder voorbehoud
6/1952 Namen onder voorbehoud
6/1952 Namen onder voorbehoud

1/1953 Namen onder voorbehoud
1/1953 Namen onder voorbehoud
2/1953 Namen onder voorbehoud
2/1953 Namen onder voorbehoud
3/1953 Namen onder voorbehoud
3/1953 Namen onder voorbehoud

4/1953 Namen onder voorbehoud
4/1953 Namen onder voorbehoud
5/1953 Namen onder voorbehoud
5/1953 Namen onder voorbehoud
6/1953 Namen onder voorbehoud
6/1953 Namen onder voorbehoud

7/1953 Namen onder voorbehoud
7/1953 Namen onder voorbehoud

 

 

Herkend u een persoon? Stuur een berichtje met de nummer van de foto en de nummer van de persoon op deze foto.

 

 

fransmargriet@telenet.be

 

of

een mail via pagina CONTACT

 

klik hier.

 

Alvast hartelijk dank voor uw belangstelling.

 

 


TEKSTINFORMATIE VAN JOS DEYGERS.

Processievlag
Processievlag

 

1949. (vervolg hoofdstuk IV )                                             

Met Nieuwjaar verscheen, voor de 1e maal, “Kerkelijk Leven” (het parochieblad) te Hulst met een oplage van 220 abonnementen, die iedere week het kerkelijk nieuws ontvingen.

 

Het zwart paar misgewaden werd aangepast aan de rouwbekleding, door de firma Grossé .

          De processie werd uitgebreid met een nieuwe groep: de zingende maagden; terwijl de naaikring drie “rokketen”, vier zwarte misdienaars toga’s, een wit kazuifel en een communiekleed hadden vervaardigd. 

  

Van het huis Vandenhoutte te Brussel, werden twee kandelaars, een Paaskandelaar en een ceremoniestaf (!) besteld.

 

  Twee gezinnen werden dit jaar smartelijk getroffen door een ongeluk :

Eduard Beets werd in Maart en Eduard Theys werd in Juli door den bliksem doodgebliksemd.

 

In september had in de “parochiezaal “ een Franciscaansche missietentoonstelling plaats, met de vermaarde martelarenkapel van onze Limburgse missionarissen in China, onder leiding van E.Pater Wigbertus, tentoonstelling die zeer geslaagd mocht heten.

 

       Met Allerheiligen kwam E.P.Lijnen,prior van de Kruisheren te Diest, de jaarlijkse tridium preken en in de Kerstweek preekte diezelfde pater bij de Zusters een geslaagde retraite, voor de jonge meisjes.

        Al de scholen werden, onder het groot verlof, opgeschilderd door schilder Jef Spruyt van Eindhout.

        Rond Kerstmis werd een mooi tapijt en een kostbaar kazuifel bezorgd door firma Grossé.

Ook werd er gedacht om een vlag voor de H. Hart bond aan te schaffen.

 

                        46.500 Communies werden dit jaar uitgereikt.

 

N.B.  Op de vooravond van het kerstfeest werd, te Luik, een brief naar ieder parochie verzonden, ter gelegenheid van drie feestelijkheden in het jaar 1950 namelijk:

           1. een jubel of heilig jaar.

           2. op  11 februari  het 25 jarig jubileum van Z.E.H. Bisschop L.J. Kerkhofs  van zijn zalving als Bisschop.

           3. op 22 september de 50 ste verjaardag van de  priesterwijding van onze bisschop.

    - Daarom zal vanaf 15 januari tot 15 februari en vanaf 15 september tot 1 oktober zullen de priesters in de H.Mis de “ oratio imperata pro Episcopo” bidden.

     - Alsook op 11 februari en de 22 september (ofwel daarop volgende zondagen) zullen er in de kerken en kloosters, een algemene Communie plaats hebben en een plechtige H.Mis gezongen worden tot intentie van Zijn Excellentie.

     - Het dubbel Jubileum zal op officiële en plechtige wijze gevierd worden te Luik met een dankmis,een academische zitting .Op een latere datum zal een huldebetoon plaats vinden te Luik en te Hasselt.

     - Deze brief zal voorgelezen worden, in alle kerken en openbare kapellen van het Bisdom, op zondag 1 januari 1950 .

                                                           - Getekend door de Groot Vicarissen : Guillaume  Simenon, Lucien Creusen en Guy van Zuylen.                                   

 

1950.

        Een nieuw zijaltaar (8 februari), gemaakt in massief eikenhout, bestemd voor St.Jozef werd aangekocht bij St.Jacobskring (Brugge).

 

           N.B. Rond het St. Jozeffeest(19 maart) werd de  KWB gesticht : met als voorzitter Rik Geens, als secretaris Léon Jannes, en als bestuursleden (wijkmeesters) Valgaerts Constant, Vanwetswinkel Louis, Van Tielen Louis, Oeyen August  en Gielen Louis als afgevaardigde Mijnwerker Brancardier.

                                                                                                                                                                                                                                   Met Pasen overleed Felix Brockmans, voorzitter van de kerkfabriek, die sedert 1911 lid was van de kerkraad. Hij was geboren op 17-12-1862, z.v. Joannes, Benedictus en Vansweevelt Régina en begraven op 04-04-1950,gehuwd met Barbara Van Hirtum.  

          Een tweede zijaltaar ter ere van O.L.Vrouw, werd aangekocht en ontworpen door de heer Vandecapelle van Anderlecht. In het midden, stelt het altaar de “Onbevlekte Ontvangenis” voor, en in de zijpanelen de “Boodschap des Engels” en de “Kroning van Maria in den hemel”. De kandelaars en kruisbeeld werden geleverd door het huis van Vandenhoutte. 

  

         Ook de vlag van het H.Hartbond werd aangekocht bij Grossé (Brugge) het geld hadden de ieveraars bijeen vergaard bij de leden.  Op 17 September werd ze plechtig gewijd door E.H.Brems, oud-bisschop van Denemarken. Hij werd afgehaald, door de fanfare en al de verenigingen, aan de pastorie en zo naar de kerk gebracht waar de wijding plaats vond, en waar E.Pater Verwimp een gloedvolle aanspraak hield en in processie met vlaggen terug gebracht naar de pastorie.

 

          Met  Allerheiligen kwam E.Pater Van Wezemael een goed gelukt tridium preken,van die gelegenheid maakte hij gebruik om een omhaling te houden voor het bovenvernoemd altaar. Het altaar werd daarmee afbetaald.

     Tegen Kerstmis werden een altaarmissaal (Pustet), van de firma Beyaert (Brugge) en een koperen missaal lessenaar ,van Dilboux-Grossé (Brussel) aangekocht .Ook werd de elektrische leiding, in de kerk, verbeterd en twee lampen en twee schijnwerpers bijgeplaatst.

 

                               Dit jaar werden 44.500 communies uitgereikt.

 

1951.

          Door  toedoen van de heer Theofiel Beyens, kerkmeester, werden er 100 nieuwe stoelen verkregen zodat er met Pasen  een 40 tal plaatsen meer in de kerk waren. Hartelijk dank !

Met Pasen werd ook een “prachtige en rijke “ koorkap (Grossé) aangekocht met de bedoeling drie rouwgewaden te beschikken.

          In juli kwamen er nog 88 kerkstoelen bij geleverd door Charles Mathieu van Marialmé zodat alle stoelen vernieuwd waren.

           In dezelfde maand kwam ook een prachtig  glasraam , ter ere van het H.Hart, in het hoogkoor; zodat het gordijn in de kerk verdween en het glasraam een “heerlijk” aanblik bood.

Het glasraam was van Jef  Orickx (Brussel) , ( Noot: een inscriptie “1911- 1951” duidt het 40 jaar bestaan van onze parochie). Het stelt een rozas-venster voor met centraal een buste van het Heilig Hart van Jezus , omringt door vijf engelenkoppen.

 

In  het dorp ging hardnekkig de ronde dat het gelaat van Jezus fel lijkt op E.H. Jef Hendrikx  alias “Zwarte Jef”. 

 

 

                                                                                                              

Het bestaande misgewaad werd aangevuld met twee prachtige,

“dalmatieken en velum”

 

Met Kerstmis werd voor de eerste maal een middernachtmis gezongen , die ontzaglijk veel volk lokte van heinde en verre ; een buitengewone indruk : bruidjes in ’t wit gevolgd door priesters brachten ,van aan de kerkdeur ’t kindje naar de kribbe, terwijl zij ‘t “Adeste Fideles” zongen . ’t Was indrukwekkend !  

 

Zo eindigt het vierde hoofdstuk,

daar E.H. pastoor Hendrickx vervangen wordt door E.H.Vliegen.

  

Foto en tekst verkregen door toedoen van Jos Deygers
Foto en tekst verkregen door toedoen van Jos Deygers

Deze teksten zijn overgenomen zoals ze destijds zijn genoteerd. De teksten die in het latijn waren opgeschreven zijn vertaald door Frans Van Thienen. 

Vogeltentoonstelling en stoet in Hulst.
Vogeltentoonstelling en stoet in Hulst.


PART 16

 

Boerenbond op bezoek in Merksem.

De Looise kanarie
De Looise kanarie