Even wegdromen  

 

   SPECIAL EFFECTS

Ruiters-AVERBODE-GERHAGEN TESSENDERLO

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                                         Meer  foto's 

 

 

OUDE RECEPTEN

 

Wafels en pannenkoeken

 

Klik op de foto

 

EINDWERK FOTOGRAFIE 2015

GEKOZEN ONDERWERP MIST.

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                              

  Meer foto's mist

Photography by

Kathy Carremans

Elke foto, ontwerp en show op deze site zijn eigendom van

Jeannine Verdickt

 en

Kathy Carremans.

Geen enkele weergave mag men copiëren of downloaden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Dit is geen commerciële website.

 

Voor inlichtingen zie pagina CONTACT. 

Each picture, design and show on this site is property of

Jeannine Verdickt

and

Kathy Carremans.

It's forbidden to copy or download any show or picture for commercial purposes without written permission of the owner.

VOOR EEN VLOTTE VERTONING:

 

klik op PLAY en daarna op pauze. Laat de Play Bar vullen tot de helft (internetverbinding) klik daarna opnieuw op PLAY.

 

 

FOR A SMOOTH DISPLAY OF THE SHOW:

Click on PLAY and then pause. Let the PLAY-BAR run for a while (internetconnection) and click again on PLAY.

De volledige show DEEL 7 - 6min.21 sec.

DEEL 7  't Hof - Hulsterstraat - Fam.Noels - De Ulfheide

7/1

Time 3 min.16 sec. Om het beeld te vergroten klik op de pijltjes.

Aandenken  april 1943 - Fons Beets - Gerarda van café Jagershuis - Frans Verdickt
Aandenken april 1943 - Fons Beets - Gerarda van café Jagershuis - Frans Verdickt

Bij de ramp van de fabriek in Tessenderlo waren vele huizen verwoest. Ook de fotostudio van fotograaf Aldelhof.

De opbouw verliep moeizaam.

Vandaar de geïmproviseerde achtergrond. 


Bezoek in Hulst - Marie Noels
Bezoek in Hulst - Marie Noels

De afstand van Oostham naar Hulst mocht dan niet zo ver zijn, toch

was het een hele onderneming omdat de bruggen over het Albertkanaal waren ge-

bombardeert.                       

 

Bezoek in Oostham. Uiterst rechts Margriet met daarnaast nicht Marie Noels met haar grootmoeder.

Uiterst links neef Jos.

 


7/2

Time 3 min.05 sec. Om het beeld te vergroten klik op de pijltjes.

 

 


Belgisch leger in Noord- Ierland 

en Duitsland.

   TEKSTINFORMATIE VAN JOS DEYGERS.

 

1943       Kapelaan Vossen. 

 

 

      Begin september werd een kapelaan in de parochie aangesteld, het was de nieuw gewijde priester E.H.Vossen die de kapelanij kwam bewonen. Voortaan zijn er dagelijks twee missen, daardoor zou er langzamerhand de toeloop naar de kerk toenemen.

Hoofdstuk IV


100 jaar geleden  in Hulst.


                Periode 1943 – 1951. Pastoor J.Hendrikx

 

1943.

 

           In het klooster werd  E.Moeder Julienne vervangen door E.Moeder Madeleine, terwijl E.Z.Stanislas terug kwam om E.Z.Vincentia te vervangen in het huishouden.

 

           Het memorie-boek werd overgenomen door E.H. Jozef Hendrikx de nieuw aangestelde Pastoor van de parochie van Hulst.

         Eind juni gaf E.H.Jules Moris zijn ontslag als Pastoor,wat algemeen betreurd werd door de parochie. Het was een goedaardige, innemende, zachte, liefdevolle en godsvruchtige man.

 

          Op 10 juli werd de Z.E.H. Jozef Hendrikx alhier als Pastoor aangesteld. Hij was meer dan 20 jaar leraar in de pedagogiek aan de normaalschool te Mechelen-aan-de-Maas .

Ondanks de oorlogsomstandigheden werd hij op 28 augustus feestelijk ingehaald. Aan een smaakvol versierde pastorie werd hij verwelkomd door de heer A.Testelmans, hoofdonderwijzer en aan de even mooi versierde kerk door de heer Felix Brockmans, voorzitter van de kerkfabriek. Een geldsom werd aan hem geschonken voor de aankoop van witte misgewaden voor 3 priesters.

 

           De kerkelijke inhaling werd gehouden door Z.E.H.Habrachen, deken van Beringen terwijl  Z.E.H. Kanunnik Hendrikx (broer van de Pastoor) deken van Hasselt en E.H.Soch , pastoor van Oostham, als getuigen fungeerden.

 

           Begin september werd een kapelaan in de parochie aangesteld, het was de nieuw gewijde priester E.H.Vossen die de kapelanij kwam bewonen. Voortaan zijn er dagelijks twee missen, daardoor zou er langzamerhand de toeloop naar de kerk toenemen.

 

           Als voorbereiding tot het feest van de Onbevlekte Ontvangenis werd er een tridium gepreekt door E.P.Odoricus Col, Minderbroeder, die ondanks de sombere tijdsomstandigheden goed werd gevolgd.

           Op 8 december had de vernieuwing plaats van de toewijding aan O.L.Vrouw van gans de parochie en deden 217 nieuwe leden hun opdracht in de congregatie.       

            Het Kerstfeest met alle luister gevierd, daar voor het eerst de nieuwe gewaden werden aangetrokken, zij waren vervaardigd door het welgekende huis Grossé van Brugge. De Kerst- en de hoogmis werden opgedragen door 3 priesters en een staf van 7 misdienaars! Gedurende 3 dagen had het 40 uurgebed, van 06 uur tot 18 uur, een goed gevolg gehad.

 

             Dit jaar werden 36.600 communies uitgereikt.

 

 

N.B. In de documentatie map stak een ontvangstbewijs op naam van Pastoor Hendrikx  voor een

bestelling muurplaten .

 

Deze teksten zijn overgenomen zoals ze destijds zijn genoteerd. De teksten die in het latijn waren opgeschreven zijn vertaald door Frans Van Thienen.