Even wegdromen  

 

   SPECIAL EFFECTS

Ruiters-AVERBODE-GERHAGEN TESSENDERLO

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                                         Meer  foto's 

 

 

OUDE RECEPTEN

 

Wafels en pannenkoeken

 

Klik op de foto

 

EINDWERK FOTOGRAFIE 2015

GEKOZEN ONDERWERP MIST.

PHOTOGRAPHY  KATHY CARREMANS                              

  Meer foto's mist

Photography by

Kathy Carremans

Elke foto, ontwerp en show op deze site zijn eigendom van

Jeannine Verdickt

 en

Kathy Carremans.

Geen enkele weergave mag men copiëren of downloaden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Dit is geen commerciële website.

 

Voor inlichtingen zie pagina CONTACT. 

Each picture, design and show on this site is property of

Jeannine Verdickt

and

Kathy Carremans.

It's forbidden to copy or download any show or picture for commercial purposes without written permission of the owner.

En Hulst moderniseerde

Geschreven door Alfons Beckers

Het was een boerendorp gelegen achter Kepkensberg, tussen Diest en Het kamp van Beverlo. Zelfs het werkvolk had een koe of een paar geiten, dat wat het wijf verdiend de kost aan de deur, zegde men toen.

Deel van een stafkaart uit 1771
Deel van een stafkaart uit 1771
Boerderij Clonen - Hulsterstraat/Hofstraat
Boerderij Clonen - Hulsterstraat/Hofstraat

In de jaren '30 werd hier en daar al een werkmanswoning gezet zonder stal of schuur. De man ging dan alleen werken, het was een uitzondering. In elk dorp was er een boerengilde, met een verzekering voor het vee en raffaisenkas met een aan-en verkoopsvennootschap. Gewoonlijk was de kapellaan of de pastoor er proost. Al wat er omging  binnen de gilde werd afgekondigd via de preekstoel 's zondags. Men veronderstelde, en het was zo, naar de kerk ging iedereen 's zondags. Maar in de jaren '30 was er ook sprake van een kajottersbeweging, de katholieke arbeidersjeugd.

Het waren allemaal betrekkelijk grote gezinnen, de meeste boeren hadden 4 tot 5 koeien, een uitzondering 6 of 7, maar dat was dan een dikke boer.

Oude foto zwart-wit. Twee mannen gezeten op een witte bank. Zij dragen beiden een pet en hebben een sigaret in de mond.
Alfons Beets, zus Margriet  en broer Louis. Hulsterstraat.
Alfons Beets, zus Margriet en broer Louis. Hulsterstraat.
Oude reispas van een meisje onder wereldoorlog II.
1938-1940 Margriet Beets
De kasseien van de Paalsesteenweg. Op de achtergrond rechts: café Het Jagershuis.
De kasseien van de Paalsesteenweg. Op de achtergrond rechts: café Het Jagershuis.
Oude foto met ouders en negen kinderen.

Oude foto van een meisje als plechtige kommunikant.
Jeanne Beets-oudste dochter van Jef Beets en Leonie Mariën - Hulsterstraat
De gebintes van boerderij Sus Beets-Stephanie Noels
De gebintes van boerderij Sus Beets-Stephanie Noels

Stilaan moderniseerde men. De dorsmolens begonnen te rijden. Een gezin van vroeger had meer kinderen dan koeien. " Het werkvolk ziet te veel" zegden de ouderen en misschien was dat wel zo? 

Oude foto. Zes boeren en een boerin voor een dorsmolen.

De boerenzonen die van den troep kwamen gingen hier en daar al werken, naar de fabriek en later naar de put. Ze kregen  de smaak van den 8 urendag te pakken en stilaan kwam er meer werkvolk. Er kwamen jonge kapelaans, volgelingen van Mgr. Cardijn. Op elk dorp een K.A.J. beweging, een jong K.A.J., een V.K.A.J.

 

De kerk zag in dat het terrein diende verlegd. Waar vroeger de zitdagen waren van de boerenbond was nu het kajotterslokaal en op de preekstoel werden vergaderingen aangekondigd. Tijdens de oorlogsjaren was er niet veel ontspanning maar voor het werkvolk bestond, in zijn beginstadium, de K.A.J., voor de boeren de B.J.B. 

Elke organisatie was onder leiding van een geestelijke. Voor de ouders het ideaal "Aan Christus Koning Trouw".

Oude foto met een man en een vrouw met hun boerderij.
Oude foto van een jongen met een zondagskostuum.

Oude studiofoto met een man staande naast zijn vrouw die op een stoel zit. Ongeveer 1900.
Oude foto met twee mannen die een boom manueel aan het doorzagen zijn, zij gebruiken een kraanzaag.


René Beets, broer van Wiske, Mia en Jeanne. op achtergrond de boerderij van Frans van Jan /  Beckers-Berrevoets.
René Beets, broer van Wiske, Mia en Jeanne. op achtergrond de boerderij van Frans van Jan / Beckers-Berrevoets.

In de tuin van 't Hof-Maria Loos/Mariëtte Corvers/Margriet Beets/Martha Jans/kind onbekend.
In de tuin van 't Hof-Maria Loos/Mariëtte Corvers/Margriet Beets/Martha Jans/kind onbekend.
In de tuin van 't Hof.
In de tuin van 't Hof.

Links café Alenteyns.
Links café Alenteyns.

Hulsterstraat-Frans Verdickt voor boerderij van Sus van Bëtske / Beets-Noels.


Eens de oorlog voorbij kregen we de teloorgang van de keuterboer, de opgang van de dagloner, wat niet overal in goede aarde viel. Want nog steeds gold het gezegde: "het is ook maar ne werkman". Verder studeren zat er niet veel in bij de gewone man, alleen voor pastoor leren en als men dan wat hulp kreeg van parochiale leiding, kon men gaan studeren. Dank zij dit werden er veel, nadat ze hun schorten weggooiden (hun priesteropleiding beeindigden of opgaven) zo noemden men toen geleerde mensen.

Bij de koppigaards (ouders) , ook al hadden de kinderen aanleg, moest er gewerkt worden voor het ouderlijk gezin. Den oudste werd zelfs gezinshoofd, de ouders kregen groot kindergeld en wilde den oudste naar de put (koolmijn) ook de kolen en de coupons voor de trein kon men bekomen.

Een aanmoedigingspremie voor grote gezinnen. Kweken van werkvolk! De oudere werklieden, die hadden veel meegemaakt inzake de uitbuiting. Zij stuurden hun kinderen naar de vrije school om hun het lot van werkman te besparen.

De opkomst van de vrije school!


Vroeger en nu

Van armoede moesten zij die boer gebleven waren op het erf van hun ouders, gaan werken als ze trouwden. Dit waren de slachtoffers van de onwetendheid, hoogmoed en koppigheid van hun ouders. Een nieuwe generatie werkvolk. Men bouwde industrieparken met werkgelegenheid. Er kwam een sociaal statuut van de zelfstandige, iedereen pensioen en kindergeld betalen. Iedereen gepensioneerd op 65 jaar!!!

De oudsten sukkelden wat verder tot 65, dan waren ze van het betalen af, zeiden ze. De *"gebroektes" bleven onbewerkt liggen. Moderne traktoren waren daar niet geschikt voor. De rest ging naar de grote boer die hier of daar op grote schaal begon te werken.

 

*gebroektes = vochtige moeilijk te bewerken grond.

Klaar voor een trouwfeest.
Klaar voor een trouwfeest.


Deze pagina is nog in opmaak.